Ključne informacije za avtorje prispevkov


  Vsi sprejeti povzetki bodo objavljeni v digitalnem zborniku, dostopnem na spletni strani konference.
  Več informacij glede datuma in časa vaše predstavitve lahko najdete v zavihku program.

  Navodila za avtorje prispevkov:

  • Predstavitev vašega prispevka na konferenci naj poteka v angleškem jeziku. 
  • Dolžina predstavitve: 10 - 15 minut + 5 minut, namenjenih razpravi (skupno 20 minut).
  • Prosimo vas, da za predstavitev uporabite uradno predlogo konference: Presentation Template (.pdf file lahko pretvorite v .ppt s katerim koli brezplačnim programom za pretvorbo, npr. PDF to PPT Converter 
  • Prosimo vas, da sobo, v kateri boste imeli svojo predstavitev, obiščete vsaj 30 minut pred začetkom sklopa predstavitev. Tako boste imeli dovolj časa, da predstavitev naložite na računalnik, ki bo za to na voljo. Svojo predstavitev imejte shranjeno na USB-ključku.
  • Za predstavitev uporabite program Microsoft PowerPoint (*.ppt oz. pptx) ali Adobe Acrobat Reader (.pdf).
  • Uporaba lastnih prenosnih računalnikov za predstavitev na konferenci ni dovoljena. 

  Teme konference

  Mednarodna znanstvena konferenca »Perspektive razvoja izobraževanja učiteljev« predstavlja odlično priložnost za vse raziskovalce, znanstvenike in visokošolske učitelje, da predstavijo in izmenjajo svoje strokovne poglede, ideje, znanstvene rezultate ter izkušnje na področju izobraževanja pedagoških kadrov.


  A/ Trendi in inovacije na področju izobraževanja učiteljev

  • čustveno opismenjevanje učiteljev
  • inkluzija multikulturnosti
  • digitalna transformacija izobraževanja
  • spodbujanje inovativnosti učiteljev
  • usposabljanje učiteljev za organizacijo in vodenje skupine/razreda - vrtca/šole
  • mentoriranje
  • inovativno preverjanje in ocenjevanje znanja

  B/ Programi, pristopi in strategije izobraževanja učiteljev

  • didaktične strategije
  • aktivna participacija
  • STEM izobraževanje
  • zagotavljanje kakovosti
  • učno okolje
  • pedagoška praksa
  • avtonomija in avtoriteta učitelja
  • sodelovalne oblike učenja in poučevanja
  • razvijanje višjih ravni mišljenja na vseh stopnjah izobraževanja
  • inkluzija v vzgoji in izobraževanju

  C/ Raziskovalne usmeritve v prihodnosti

  • odprti izobraževalni viri
  • personalizirano učenje in poučevanje
  • mednarodno povezovanje in mobilnost
  • izobraževalne politike
  • kurikularni vidiki izobraževanja učiteljev
  • vsebinsko pedagoško znanje učiteljev

  Pomembni datumi

  • ZAKLJUČENO   Podaljšan rok za oddajo povzetkov
  • ZAKLJUČENO    Povratne informacije avtorjem
  • ZAKLJUČENO    Rok za oddajo popravljenega povzetka
  • 07. 07. 2021    Objava programa konference
  • 27. 09. 2021    Rok za prijavo na konferenco
  • 30. 09. in 1. 10. Mednarodna znanstvena konferenca "Perspektive razvoja izobraževanja učiteljev"
  • 30. 10. 2021    Rok za oddajo prispevkov za znanstveno monografijo

  Komu je konferenca namenjena?

  Mednarodna znanstvena konferenca »Perspektive razvoja izobraževanja učiteljev« je v prvi vrsti namenjena vsem raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, predstavnikom šolske politike ter vsem ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja (npr. učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok, itd.), kakor tudi drugi javnosti.

  Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju oziroma k pripravi prispevka, ki ga boste predstavili na konferenci (oddaja povzetkov). Na konferenco se lahko prijavite tudi brez prispevka (prijave na konferenco).

  Kotizacije za udeležbo na konferenci ni.

  Monografija

  V okviru mednarodne znanstvene konference bo izšla tudi znanstvena monografija, ki bo izdana po konferenci.

  Vse zainteresirane aktivne udeležence konference, ki bi želeli s prispevkom sodelovati kot avtorji pri nastanku monografije, vabimo, da to sporočijo dr. Janji Tekavc na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  Rok za oddajo prispevka za monografijo je 30. 10. 2021.

  Organizacijski odbor

                 Predsednica organizacijskega odbora:

  • Prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, dekanica Pedagoške fakultete UM

                 Člani organizacijskega odbora:

  • Prof. dr. Darko Friš, dekan Filozofske fakultete UM
  • Prof. dr. Blaž Zmazek, dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko UM
  • Janja Lužnik, Filozofska fakulteta UM
  • Jelena Krivograd , Pedagoška fakulteta UM
  • Evelina Turk, Pedagoška fakulteta UM
  • Lara Šimon, prodekanica za študentska vprašanja Pedagoške fakultete UM
  • Doc. dr. Janja Tekavc, Pedagoška fakulteta UM
  • Darja Weinzerl, Pedagoška fakulteta UM
  • Bojana Slomšek Šlamberger, Filozofska fakulteta UM

  Programski odbor

                 Predsednica programskega odbora:

  • Doc. dr. Janja Tekavc, Pedagoška fakulteta UM

                 Člani programskega odbora:

  • Doc. dr. Tomaž Bratina, Pedagoška fakulteta UM
  • Prof. dr. Mihaela Brumen, Pedagoška fakulteta UM
  • Doc. dr. Kosta Dolenc, Pedagoška fakulteta UM
  • Izr. prof. Snježana Dubovicki, Pedagoška fakulteta, Univerza v Osijeku
  • Prof. dr. María Fernández Agüero, Facultad de Formación de Profesorado y Educación, Madrid
  • Asist. mag. Veno Jaša Grujić, Pedagoška fakulteta UM
  • Izr. prof. dr. Maja Hmelak, Pedagoška fakulteta UM
  • Asist. mag. Polona Jančič Hegediš, Pedagoška fakulteta UM
  • Asist. mag. Katja Kozjek Varl, Pedagoška fakulteta UM
  • Prof. dr. Alenka Lipovec, Pedagoška fakulteta UM
  • Doc. dr. Črt Matejek, Pedagoška fakulteta UM
  • Doc. dr. Monika Mithans, Pedagoška fakulteta UM
  • Asist. Sabina Ograjšek, Pedagoška fakulteta UM
  • Doc. dr. Simona Pulko, Filozofska fakulteta UM
  • Asist. mag. Mateja Šilc, Pedagoška fakulteta UM
  • Doc. dr. Andreja Špernjak, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
  • Izr. prof. dr. Vučina Zorić, Filozofska fakulteta, Univerza Črne gore
  • Prof. dr. Smiljana Zrilić, Odjel za učiteljske študije, Sveučilište u Zadru
  • Doc. dr. Jerneja Žnidaršič, Pedagoška fakulteta UM

  Registracija za konferenco
  CANKARJEV DOM, Kulturni in kongresni center
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana
  Telefon: +386 1 241 7136
  E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


  Organizator
  Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

  Informacije v zvezi z oddajo povzetkov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


  © Cankarjev dom, cultural and congress centre. All Rights Reserved.